Om te alarmeren, communiceren, monitoren en bewaken


Alarmeren


Herinneren


Monitoren

De primaire taak van Het Zorghorloge is alarmeren. Zowel passief (automatisch bij vallen of verandering in temperatuur en hartslag) als actief (druk op de knop). Het activeren van een alarm zorgt voor de opzet van een live spraakverbinding met een hulpverlener op afstand.

Naast alarmeren, kan Het Zorghorloge ook gebruikt worden om te 'herinneren'. Bijvoorbeeld voor het innemen van medicijnen, verjaardagen, doktersafspraken of een dagelijkse wandeling.

De sensoren van Het Zorghorloge leveren data, die gebruikt kan worden voor langere termijn monitoring en analyse ten behoeve van gezondheidsverbetering of het detecteren van verandering in mentale of fysieke gesteldheid.