Volledig virtueel alarmsysteem 

met beheerapplicatie 

Het Zorghorloge is een alarmsysteem met een complete virtuele alarmcentrale in de cloud (of op locatie indien gewenst). Daar worden alle signalen, herinneringen en sensorgegevens verwerkt. De virtuele alarmcentrale is via een beheerapplicatie toegankelijk.



Hoe werkt het? 

Het Zorghorloge staat in verbinding met de virtuele alarmcentrale. Via een beheerapplicatie, die geschikt is voor pc, laptop of mobiele devices, kan ingelogd worden op het systeem. Er zijn verschillende bevoegdheidsniveaus mogelijk voor verschillende gebruikers. Denk aan een huisarts, wijkverpleegkundige of familielid. Aan ieder bevoegdheidsniveau hangen functies. Niet iedereen kan dus alles zien of zomaar zaken wijzigen.


Wat kunt u doen met de beheerapplicatie? 

Sensoren instellen

Het Zorghorloge heeft diverse sensoren. O.a. hartslag, temperatuur en beweging. Sensoren kunnen via de app worden aan- of uitgeschakeld. Tevens kunnen grenswaarden worden ingesteld waarboven of -onder alarm geslagen moet worden.

Herinneringen invoeren

Bijvoorbeeld voor medicijninname, doktersafspraken of anderszins.

Waarschuwingen worden in een vast patroon ingegeven. Men kiest een 'event', met datum, tijd, aantal keren dat de herinnering herhaald dient te worden en een bijbehorend pictogram.

Beheer van gebruikers

Via de app kan de hoofdgebruiker van het systeem ook gebruikers toevoegen en bevoegdheden instellen. Op die manier kunnen derden toegang krijgen tot het systeem om bijvoorbeeld sensordata in te zien of herinneringen in te stellen.


Data inzien of exporteren

In de app kunnen ook de sensorgegevens over een bepaalde periode worden uitgelezen of ingezien. Tevens kan de sensor data over een bepaalde periode worden verzameld en worden geexporteerd. Bijvoorbeeld voor de huisarts.

Lokalisatie of gebiedsafbakening

Via de app kan vastgesteld worden waar iemand zich bevindt (GPS). Ook kunnen er gebiedsgrenzen worden aangegeven waarbinnen iemand zich mag begeven. Bij overschrijding van die grenzen kan alarm geslagen worden.

Meldkamer/telefooncentrale app (zusteroproepmodus)

Er is een speciale meldkamer/telefooncentrale app voor de zusteroproepmodus van Het Zorghorloge. Zorgverleners kunnen daarop inloggen en oproepen van clienten/patienten aannemen.